Bestel hier uw CDA Zebra

Bestel hier uw CDA Zebra

Bestel hier uw sticker verkeersveiligheid Noordwijk

Welkom

Welkom op de site van CDA Noordwijk. D.m.v. deze site informeren wij u over onze plaatselijke organisatie, ons programma en verder proberen we in de rubriek "Nieuws" de actualiteit op peil te houden. Grondslag van ons politieke denken en handelen is onze missie.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 1 juni 2017!
De leden zullen hierover nog een separaat bericht van het bestuur ontvangen.

Missie CDA Noordwijk
CDA Noordwijk streeft naar een economisch gezonde, leefbare en aantrekkelijke Noordwijksesamenleving, waarvoor burgers en openbaar bestuur samen verantwoordelijk zijn. Daarbij maken we keuzes die aansluiten bij het karakter van het landelijke CDA dat zich kenmerkt door christelijkenormen en waarden, respect voor de medemens en de natuur, en onderlinge solidariteit.
14 september 2017                             - Nieuws -

Schriftelijke vragen ex art 38:
‘MER (minima effect rapportage) Nibud’


‘Minima-effectrapportage: Voor mensen met een laag inkomen is het vaak moeilijk om rond te komen. Ook huishoudens met extra zorgkosten hebben het soms moeilijk. Door middel van het sociaal (minima)beleid wil uw gemeente deze groep ondersteunen. Maar heeft uw beleid het gewenste effect? Dat kunt u toetsen met een Minima-effectrapportage (MER) van het Nibud.’
Copyright CDANoordwijk.nl | Made by: Web Revolutions